They seem to make lots of good flash websites .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ihsaan

 

Welkom op de website van de Leuvense Al ihsaan vereniging, via deze site willen we u op hoogte houden van al onze activiteiten zoals taallessen, islamlessen, uitstappen sportlessen, enz. Je kan er ook koran beluisteren, gebedstijden bekijken de wekelijkse vrijdagpreek lezen en informatie over de Islam lezen.

De vereniging Al ihsaan verwelkomt van harte alle geïnteresseerden die een kijkje willen nemen in onze moskee, uiteraard kunnen er rondleidingen georganiseerd worden op aanvraag. Onze leden staan steeds ter uwer beschikking om al jullie vragen en opmerkingen betreffende de organisatie en de werking van de moskee te beantwoorden.

Al ihsaan is een vereniging die openstaat voor alle culturen en overtuigingen. De leden willen daarom actief samenwerken met alle gelovigen en niet-gelovigen om een betere dialoog te creëren binnen onze samenleving die doelt op respect voor ieders eigenheid.